معنی و ترجمه کلمه دو برگچه اى به انگلیسی دو برگچه اى یعنی چه

دو برگچه اى

bifoliate
bifoliolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها