معنی و ترجمه کلمه forementioned به فارسی forementioned یعنی چه

forementioned


فوق الذکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها