معنی و ترجمه کلمه imperfect structural به فارسی imperfect structural یعنی چه

imperfect structural


عمران : ساختمان ناتمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها