معنی و ترجمه کلمه آدم به انگلیسی آدم یعنی چه

آدم

adam
bloke
cove
drew
fellow
homo
one
person


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها