معنی و ترجمه کلمه general paralysis به فارسی general paralysis یعنی چه

general paralysis


روانشناسى : فلج عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها