معنی و ترجمه کلمه velocity constant به فارسی velocity constant یعنی چه

velocity constant


ثابت سرعت
الکترونيک : ضريب سرعت
شيمى : ثابت سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها