معنی و ترجمه کلمه دانش زمین شناسى به انگلیسی دانش زمین شناسى یعنی چه

دانش زمین شناسى

geology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها