معنی و ترجمه کلمه فشار و زور در امرى به انگلیسی فشار و زور در امرى یعنی چه

فشار و زور در امرى

impressure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها