معنی و ترجمه کلمه ضامندار به انگلیسی ضامندار یعنی چه

ضامندار

latched

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها