معنی و ترجمه کلمه فلات قاره به انگلیسی فلات قاره یعنی چه

فلات قاره

continental shelf
shelf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها