معنی و ترجمه کلمه guide rail به فارسی guide rail یعنی چه

guide rail


ريل راهنما
علوم مهندسى : شينه راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها