معنی و ترجمه کلمه splutter به فارسی splutter یعنی چه

splutter


صداى چلپ وچلوپ زياد،اخ تف کردن ،اهن وتلپ کردن ،ترشح کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها