معنی و ترجمه کلمه high-frequency current به فارسی high-frequency current یعنی چه

high-frequency current


الکترونيک : جريان با بسامد زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها