معنی و ترجمه کلمه hate به فارسی hate یعنی چه

hate


نفرت داشتن از،بيزار بودن ،کينه ورزيدن ،دشمنى ،نفرت ،تنفر
روانشناسى : نفرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها