معنی و ترجمه کلمه homing mine به فارسی homing mine یعنی چه

homing mine


مين ارتعاشى ،مين مجاورتى
علوم نظامى : مين حساس به انعکاس امواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها