معنی و ترجمه کلمه فلج عضله به انگلیسی فلج عضله یعنی چه

فلج عضله

sweeney
sweeny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها