معنی و ترجمه کلمه radar altimetry به فارسی radar altimetry یعنی چه

radar altimetry


علوم نظامى : ارتفاع سنجى به وسيله رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها