معنی و ترجمه کلمه hand bag به فارسی hand bag یعنی چه

hand bag


کيف سفرى ،کيف دستى خانم ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها