معنی و ترجمه کلمه fit to work به فارسی fit to work یعنی چه

fit to work


اماده براى کارکردن ،شايسته ياقابل کارکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها