معنی و ترجمه کلمه hard labor به فارسی hard labor یعنی چه

hard labor


اعمال شاقه( براى زندانيان)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها