معنی و ترجمه کلمه فکر بکر و ناگهانى به انگلیسی فکر بکر و ناگهانى یعنی چه

فکر بکر و ناگهانى

brainstorm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها