معنی و ترجمه کلمه ریز نگاره سازى به انگلیسی ریز نگاره سازى یعنی چه

ریز نگاره سازى

micrographics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها