معنی و ترجمه کلمه رونوشت بردارى به وسیله عکاسى به انگلیسی رونوشت بردارى به وسیله عکاسى یعنی چه

رونوشت بردارى به وسیله عکاسى

photocopy
phototostat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها