معنی و ترجمه کلمه free space به فارسی free space یعنی چه

free space


فضاى خالى
علوم مهندسى : فضاى ازاد
علوم هوايى : فضاى ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها