معنی و ترجمه کلمه he is sick به فارسی he is sick یعنی چه

he is sick


او ناخوش است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها