معنی و ترجمه کلمه notion به فارسی notion یعنی چه

notion


)notional(تصور،انديشه ،نظريه ،خيال ،ادراک ،فکرى ،مفهوم
روانشناسى : فکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها