معنی و ترجمه کلمه intermittently به فارسی intermittently یعنی چه

intermittently


بطور متناوب ،بنوبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها