معنی و ترجمه کلمه possibility به فارسی possibility یعنی چه

possibility


امکان ،احتمال ،چيز ممکن ،شق
روانشناسى : امکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها