معنی و ترجمه کلمه آتشکافت به انگلیسی آتشکافت یعنی چه

آتشکافت

pyrolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها