معنی و ترجمه کلمه در قالب آزاد میدانى به انگلیسی در قالب آزاد میدانى یعنی چه

در قالب آزاد میدانى

free field format

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها