معنی و ترجمه کلمه درفهرست وارد کردن به انگلیسی درفهرست وارد کردن یعنی چه

درفهرست وارد کردن

enrol
enroll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها