معنی و ترجمه کلمه در هم آمیختن به انگلیسی در هم آمیختن یعنی چه

در هم آمیختن

immix
interlace
intermix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها