معنی و ترجمه کلمه آخرین مرحله دگردیسى حشره که به صورت کامل و بالغ در مى آید به انگلیسی آخرین مرحله دگردیسى حشره که به صورت کامل و بالغ در مى آید یعنی چه

آخرین مرحله دگردیسى حشره که به صورت کامل و بالغ در مى آید

imago

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها