معنی و ترجمه کلمه dioptometer به فارسی dioptometer یعنی چه

dioptometer


(طب )اسبابى که قدرت تطابق و انکسار چشم را اندازه مى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها