معنی و ترجمه کلمه ضایعات به انگلیسی ضایعات یعنی چه

ضایعات

culch
cultch
decrement
garble
loss
spoilage
wastage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها