معنی و ترجمه کلمه ضربت سخت به انگلیسی ضربت سخت یعنی چه

ضربت سخت

concussion
shock
slog
swipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها