معنی و ترجمه کلمه to come of age به فارسی to come of age یعنی چه

to come of age


بالغ شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها