معنی و ترجمه کلمه آشامید به انگلیسی آشامید یعنی چه

آشامید

drank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها