معنی و ترجمه کلمه زن بزرگ به انگلیسی زن بزرگ یعنی چه

زن بزرگ

doyenne


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها