معنی و ترجمه کلمه زهوار در رفته به انگلیسی زهوار در رفته یعنی چه

زهوار در رفته

rickety
worn out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها