معنی و ترجمه کلمه داراى استعداد و ذوق به انگلیسی داراى استعداد و ذوق یعنی چه

داراى استعداد و ذوق

versatile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها