معنی و ترجمه کلمه فلسفه عملى به انگلیسی فلسفه عملى یعنی چه

فلسفه عملى

logical empiricism
logical positivism
pragmatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها