معنی و ترجمه کلمه یک رشته پلکان به انگلیسی یک رشته پلکان یعنی چه

یک رشته پلکان

flight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها