معنی و ترجمه کلمه notoriously به فارسی notoriously یعنی چه

notoriously


بطور انگشت نما،به رسوائى ،اشکارا،بطور اشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها