معنی و ترجمه کلمه cavity به فارسی cavity یعنی چه

cavity


فضاى مجوف ،مقر ماسوره ،کاواک ،گودال ،حفره ،کرم خوردگى دندان
علوم مهندسى : سوراخ حفره يا محفظه قالب
معمارى : فضاى خالى
ورزش : کاواک
علوم هوايى : محفظه
علوم نظامى : محل نصب ماسوره در روى گلوله
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده