معنی و ترجمه کلمه زکام در اثر حساسیت به انگلیسی زکام در اثر حساسیت یعنی چه

زکام در اثر حساسیت

hay fever

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها