معنی و ترجمه کلمه one time tape به فارسی one time tape یعنی چه

one time tape


نوار يک لبه
علوم نظامى : نوار يک رويه کليد رمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها