معنی و ترجمه کلمه tameable به فارسی tameable یعنی چه

tameable


)tamable(رام شدنى ،رام کردنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها