معنی و ترجمه کلمه داراى قدم هاى کند و آهسته به انگلیسی داراى قدم هاى کند و آهسته یعنی چه

داراى قدم هاى کند و آهسته

snail paced

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها