معنی و ترجمه کلمه آبکند به انگلیسی آبکند یعنی چه

آبکند

gorge
gully
ravine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها